Varmt välkommen till nätverket för högkänsliga företagare!


Jag har en vision – att vi som är högkänsliga småföretagare kan stödja varandra – så att vi kan möta våra utmaningar med lugn och harmoni. Kunskapen om högkänslighet är idag omfattande och lättillgänglig, och vi som är högkänsliga har en naturlig kunskap och djup förståelse för detta personlighetsdrag. Att vi väljer att vara egenföretagare kan mycket väl vara en följd av personlighetsdraget; vi vill hellre leda oss själva än att låta oss ledas av andra och vi vill kunna arbeta koncentrerat utan att störas. Vi är djupt reflekterande och kreativa – vi är intuitiva och insiktsfulla.

Jag heter Helena Linnerborg och jag har arbetat ideellt med högkänslighet i många år, och jag vill främja att vi högkänsliga företagare ska må och fungera bra i livet. Jag vill skapa ett nätverk som tar oss framåt och till nya höjder om man så önskar, men framförallt ska vi känna glädje och trygghet med varandra, det är det viktigaste.

Jag vill också fokusera mycket på hälsa i vid bemärkelse, personlig utveckling och på naturen. Det gör att vi kan bygga en gemenskap kring detta, där vi alla kan bidra på olika sätt och lära av varandra. Själv tar jag hela tiden till mig ny kunskap om hälsa ur alla aspekter, som jag gärna delar med mig av.

I detta nätverk ser vi sammanhållningens fördelar och vi ska hålla detta vid en enkel form av nätverkande och samvaro, vi ska inte ta på oss uppgifter som tynger.

Är du företagare eller om du önskar att bli det – är du varmt välkommen att delta vid våra träffar i Malmö. Men man måste inte bo i Skåne för att delta, vi vill gärna ha lite besök av högkänsliga företagare från hela landet. Under pandemin håller vi främst kontakt i vår gemensamma facebook-grupp och nästa fysiska träff kommer hållas våren 2021.

Har vi då några förväntningar på dig som medlem? Ja, de förväntningar vi har på dig om du vill vara medlem är följande: du är högkänslig och egenföretagare eller småföretagare, du är intresserad av att aktivt delta i vår facebook-grupp där du skriftligt presenterar dig och du är intresserad av att lära känna övriga medlemmar. Du ska själv vilja bidra lite grand med att dela sådant som kan vara aktuellt för högkänsliga företagare. (Det är inte tillåtet att vara fullständigt passiv som medlem i nätverket, då det är var och ens bidrag och aktivitet som utgör själva grunden. Men det är absolut inte några stora eller krävande insatser som förväntas).

Facebook-gruppen är alltså ett seriöst forum för gemenskap, kunskap, information, etc. Och såklart omgärdat av omtanke och medkänsla.

Den som inte längre önskar vara aktiv medlem ska meddela detta. Man har inte rätt att stanna kvar som passiv medlem, eftersom det bidrar negativt i gruppen.

Du anmäler dig till nätverket genom att skriva och kort presentera dig för mig, Helena, på info@linnerborg.se

Varmt välkommen!

Allmän information för blivande medlemmar

- Nätverket Högkänsliga Företagare i Skåne är endast till för högkänsliga företagare eller blivande högkänsliga företagare.

- Vi kommer hålla träffar/event ca 4 gånger om året.

- Vid våra event bidrar vi gemensamt med förtäring eller hålls eventet vid restaurang, café eller utomhus med egen matsäck.

- Träffarna kommer vara i Malmö, mer undantagsvis på annan ort.

- Som medlem kan man under en tid, om behov finns, få något ansvarsområde.

- Detta är inte ett nätverk där man aktivt ska sälja in sin tjänst eller produkt hos övriga medlemmar, eftersom det är ett socialt nätverk.

- Medlem kan dock göra reklam för egen kurs, föreläsning, webinar, release etc.

- Detta nätverk har inget vinstsyfte.

- Vi har självklart en juste, vänlig och omtänksam inställning till varandra.

- Helena Linnerborg är ansvarig för detta nätverk och samtliga evenemang.

Vem är Helena?

Jag driver företaget Personlig mental tränare Helena Linnerborg i Malmö och jag arbetar med personlig utveckling; som Mental tränare, Livscoach och Mindfulnessinstruktör.

Jag bor i Malmö med min man och vistas också mycket på Österlen, där jag skriver på kommande böcker, umgås med familj och vänner, och vistas i naturen.

Jag är intresserad av allt som har med hälsa och välmående att göra och jag försöker hela tiden ta till mig ny kunskap. Det är en spännande tid för det – det har kommit så mycket ny och banbrytande vetenskap och jag följer den med spänning.

När jag läste om högkänslighet för fösta gången för många år sedan, föll allt på plats och blev begripligt, och sedan dess har begreppet högkänslighet varit centralt i mitt liv. Min inriktning inom högkänslighet är praktisk; livet som högkänslig.